Návrh zákona o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:12755/2022-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.05.2022, 13:00