Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

Číslo materiálu:105636/2021-2062-228811
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister hospodárstva
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 08.12.2021, 11:49