Národná stratégia digitálnych zručností Slovenskej republiky a Akčný plán na roky 2023 - 2026

Číslo materiálu:099746/2022/ODPTMS-001
Rezort:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 02.12.2022, 10:41