Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Národná stratégia digitálnych zručností Slovenskej republiky a Akčný plán na roky 2023 - 2026

26
Číslo materiálu:099746/2022/ODPTMS-001
Rezort:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 02.12.2022, 10:41