Návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:07738/2022-2062-62670
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.05.2022, 17:10