Informácia o stave prípravy Programu Slovensko 2021-2027

Číslo materiálu:.015581/2022/OTROP-1
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 09.06.2022, 15:59