20. rokovanie HSR SR

13.06.2022, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: .
    Predkladá: .
  2. Č.m.: .
    Predkladá: .
  3. Č.m.: .015581/2022/OTROP-1
    Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
aktualizované 16.08.2022, 09:48