Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016

2
Číslo materiálu:MF/15874/2012-73
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR a minister spravodlivosti SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.06.2012, 12:20