Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022

Číslo materiálu:MF/016861/2019-41
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.10.2019, 07:09