Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021

Číslo materiálu:MF/016530/2018-41
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 04.10.2018, 14:52