Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:MF/009257/2020-731
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:Transpozícia právnych predpisov Európskej únie
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.08.2020, 17:07