Návrh zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:KM-OPVA-2021/004848-001
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister vnútra
Podnet:Bod B.7. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491 z 2. októbra 2019
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 06.12.2021, 14:46