Návrh vyhodnotenia plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie za rok 2021

Číslo materiálu:Číslo: 16429/2022-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.05.2022, 13:38