Návrh na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov

Číslo materiálu:9735/2022
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 23.03.2022, 09:39