Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike

3
Číslo materiálu:900-0054/2016
Rezort:Štatistický úrad SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Štatistického úradu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 04.08.2016, 10:33