Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016-2021)

Číslo materiálu:6388/2015-min.
Rezort:ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 02.12.2015, 10:44