Návrh Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady na rok 2013

Číslo materiálu:60/2013
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda HSR SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 01.02.2013, 13:22