12. rokovanie HSR SR

11.02.2013, 12:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 371/2013
  Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
 2. Č.m.: 60/2013
  Predkladá: predseda HSR SR
 3. Č.m.: 23 589/2012-M _OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 4. Č.m.: 23040/2012-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 5. Č.m.: 23424/2012-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 6. Č.m.: 07097/2013/120
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 7. Č.m.: 13681/2013/120
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 8. Č.m.: S09158-OL-2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 9. Č.m.: S08919-OL-2012
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 10. Č.m.: MF/024524/2012-632
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR a guvernér Národnej banky Slovenska
aktualizované 13.02.2013, 13:15