Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Číslo materiálu:41206/2018
Rezort:Úrad vlády Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci úradu vlády
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 03.12.2018, 14:46