Návrh zákona, o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:40783/2014
Rezort:Úrad jadrového dozoru SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka úradu jadrového dozoru
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014 a UV 152/2014, bod B.1.
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 11.11.2014, 14:26