Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona, o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

75
Číslo materiálu:40783/2014
Rezort:Úrad jadrového dozoru SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka úradu jadrového dozoru
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014 a UV 152/2014, bod B.1.
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 11.11.2014, 14:26