Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Číslo materiálu:39710/2016
Rezort:Úrad vlády Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 12.12.2016, 12:42