Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu – nové znenie

Číslo materiálu:39107/2023
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 11.10.2023, 13:57