Návrh legislatívneho zámeru zákona o zmiernení následkov spôsobených obetiam sterilizácií v rokoch 1966 až 2004

Číslo materiálu:36592/2023
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 21.09.2023, 12:33