Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Lukáča, Petry Hajšelovej a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z. (tlač 826)

Číslo materiálu:3552/2022
Rezort:Úrad vlády Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 02.03.2022, 09:02