Návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:3377/2022
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 04.02.2022, 11:09