Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

46
Číslo materiálu:3377/2022
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 04.02.2022, 11:09