Návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:32533/2018
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 21.09.2018, 10:25