Informácia o priebehu plnenia Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020

Číslo materiálu:323/2018-100
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.06.2018, 09:50