Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:28055/2019
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka zdravotníctva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 21.11.2019, 11:08