Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet príspevku uznanému športu na rok 2017

Číslo materiálu:25629/2016
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 26.08.2016, 12:30