Návrh Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030

Číslo materiálu:21824/2017/SBPMR/74792-M
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 04.12.2017, 07:50