Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015-2021

Číslo materiálu:2015-19474/62203:9-30AA
Rezort:ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 30.11.2015, 10:36