Návrh na uzavretie Dohody o posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej

Číslo materiálu:20083/2016
Rezort:Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 13.06.2016, 13:20