Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskych zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:19433/2019
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 06.08.2019, 11:20