Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike

Číslo materiálu:18768/2018–M_OPVA
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 21.09.2018, 07:38