Návrh zákona o 13. dôchodku a zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:18691/2020-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.08.2020, 17:05