Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona o 13. dôchodku a zmene a doplnení niektorých zákonov

2
Číslo materiálu:18691/2020-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.08.2020, 17:05