Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

26.

12.12.2022, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.:
  Predkladá: .
 2. Č.m.: 25358/2022-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: 2560/2022-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Č.m.: S09844-2022-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva
 5. Č.m.: 097946/2022 o DSA
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
 6. Č.m.: 099746/2022/ODPTMS-001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
 7. Č.m.: 2022/20212- A1810
  Predkladá: minister školstva
 8. Č.m.: stiahnutý predkladateľom
  Predkladá: Úrad vlády SR
 9. Č.m.: .
  Predkladá: .
aktualizované 12.01.2023, 15:51