Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií

Číslo materiálu:stiahnutý predkladateľom
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Úrad vlády SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
aktualizované 02.12.2022, 10:53