Nariadenie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín

Číslo materiálu:2560/2022-M_OPVA
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 02.12.2022, 10:11