Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 - 2026

Číslo materiálu:097946/2022 o DSA
Rezort:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 02.12.2022, 10:38