Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021-2027

Číslo materiálu:9660/2022/oPLPS
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MIRRI
Podnet:Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 71 z 2. februára 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 21.03.2022, 08:06