Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021-2027

17
Číslo materiálu:9660/2022/oPLPS
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MIRRI
Podnet:Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 71 z 2. februára 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 21.03.2022, 08:06