Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov

Číslo materiálu:17537/2024
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka kultúry SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 22.04.2024, 15:21