Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

8.

28.06.2021, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 22496/2021-M_OPVA
  Predkladá: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 2. Č.m.: 22269/2021–M_OPVA
  Predkladá: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 3. Č.m.: 1115/2021/LO
  Predkladá: Kancelária podpredsedu vlády SR
 4. Č.m.: 4071/2021/OLOÚOŠS
  Predkladá: Kancelária podpredsedu vlády SR
 5. Č.m.: 15334/2021/SEKPS/76408-M
  Predkladá: -
aktualizované 20.08.2021, 09:20