Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2020

Číslo materiálu:22496/2021-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:Informatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.06.2021, 13:19