Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:1115/2021/LO
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Kancelária podpredsedu vlády SR
Podnet:Plán legislatívnych úloh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 23.06.2021, 08:07