Rôzne

Číslo materiálu:2020
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:.
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Stanovisko:
aktualizované 14.05.2020, 10:32