1. rokovanie HSR SR

21.05.2020, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 2020
    Predkladá: .
  2. Č.m.: 2020
    Predkladá: .
  3. Č.m.: 11066/2020-M_OPVA
    Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
aktualizované 05.06.2020, 09:22